LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hyvä fyysinen kunto pitää yläpäänkin kunnossa
Hyvä fyysinen kunto pitää yläpäänkin kunnossa

Yhdysvaltalainen tutkimus väittää, että hyvä fyysinen kunto pitää aivotkin kunnossa.

Aivojen rappeutuminen alkaa 30 ikävuodesta lähtien. 90 -vuotiailla on jo tuhoutunut peräti 25prosenttia muistiin, oppimiseen ja ajatteluun vaikuttavasta aivokudoksesta.

Aivotestiryhmä koostui 68 henkilöstä, jotka olivat hyvin koulutettuja ja joiden fyysinen kunto vaihteli vähän liikkuvasta urheilijoihin. Heidän ikäjakaumansa oli 55 vuodesta 79 vuoteen.

 Tutkijat huomasivat aivojen magneettikuvauksessa suuren eron fyysisesti hyvässä kunnossa olevien ja huonokuntoisten kesken. Hyväkuntoisten aivot olivat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin rapakuntoisten. Fyysisesti huonokuntoisten henkilöiden aivojen rappeutuminen oli nopeampaa.

Tutkimustuloksen perusteella asiantuntijat kehottavat kaikkia liikkumaan. Jo 15-20 minuuttia reipasta kävelyä kolme kertaa viikossa riittää.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy