Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kaksivuotiaan laihuus ennustaa sepelvaltimotaudin riskiä
Kaksivuotiaan laihuus ennustaa sepelvaltimotaudin riskiä

Tuoreen tutkimuksen mukaan aikuisen riskiä sairastua sepelvaltimotautiin lisäävät hänen hidas kasvunsa ja laihuutensa ensimmäisten elinvuosien aikana.

Kansanterveyslaitoksella toimiva tutkimusryhmä on yhdessä Southamptonin yliopiston tutkijoiden kanssa julkaissut nämä uudet löydökset arvovaltaisessa New England Journal of Medicine -lehdessä.

Tutkijat seurasivat 8760 Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1934–1944 syntynyttä ihmistä. He yhdistivät neuvolan ja kouluterveydenhuollon kasvutiedot sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä ja kuolemansyyrekisteristä saatuihin sepelvaltimotautidiagnooseihin. Jo aiemmin samat tutkijat ovat todenneet, että täysiaikaisten lasten pieneen syntymäpainoon liittyy lisääntynyt sepelvaltimotaudin riski, mikä on myös todettu muissa väestöissä eri puolella maailmaa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tutkijat keskittyivät kasvuun ensimmäisten kahden elinvuoden aikana. Yllätyksekseen he totesivat, että sepelvaltimotautiin sairastuneet olivat olleet vielä kahden vuoden iässä keskimääräistä laihempia. Riski oli erityisen suuri niillä laihoilla kaksivuotiailla, joiden paino nousi nopeasti myöhemmin lapsuuden aikana.

Professori Johan Erikssonin mukaan monet eri mekanismit voivat selittää lapsuuden laihuuden ja aikuisiän terveyden yhteyttä. Yksi mahdollinen yhdistävä mekanismi on insuliinin heikentynyt vaikutus kehossa, insuliiniresistenssi, jonka tiedetään altistavan mm. sepelvaltimotaudille ja aikuistyypin diabetekselle. Laihuus voi esimerkiksi olla merkki lihaskudoksen vähäisestä määrästä. Laihoilla lapsilla myöhempi painonnousu voi merkitä nimenomaan rasvakudoksen määrän nousua, jonka tiedetään lisäävän insuliiniresistenssiä. Toinen mahdollinen selitys ovat elämänaikaiset muutokset maksan toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi kolesteroliarvoihin.

Tutkimuksen on tehnyt mahdolliseksi Suomen ainutlaatuinen neuvolajärjestelmä, jota tutkittavien syntymävuosina oltiin käynnistämässä Helsingissä. Tutkimus on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen, sillä yhtä tarkkoja tietoja tämänikäisten ihmisten ensimmäisten elinvuosien kasvusta ei muualla ole.

Tutkijaryhmään kuuluva lastenlääkäri Eero Kajantie haluaa korostaa, että tutkimustuloksen perusteella ei voi tehdä yksilötason päätelmiä siitä kuka sairastuu sepelvaltimotautiin ja kuka ei. Sepelvaltimotaudin kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, ja jokainen voi vähentää omaa sairastumisriskiään terveellisillä elämäntavoilla elämän joka vaiheessa. Tutkimus korostaa elämänkaarinäkökulmaa sepelvaltimotaudin ehkäisyssä ja antaa väestötasolla arvokasta lisätietoa, joka auttaa ehkäisemään sairautta aiempaa paremmin. Tutkimus myös havainnollistaa koko väestön tavoittavan neuvolajärjestelmän tärkeyttä.

Lähde: Kansanterveyslaitos

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy