Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Uudet elvytysohjeet
Uudet elvytysohjeet

Suomen Punainen Risti on julkaissut uudet maallikkoelvytysohjeet. Ohjeet ovat aiempaa yksinkertaisemmat ja niiden tarkoituksena on madaltaa auttamisen kynnystä.

Uudet ohjeet korostavat nopeasti aloitetun elvytyksen merkitystä ja tähdentävät verenkiertoa ja hapensaantia parantavan painelun tehokkuutta.

Heti aloitettu elvytys lisää selviytymismahdollisuuksia. Suomessa kuolee vuosittain noin 14 000 ihmistä äkilliseen sydämenpysähdykseen. Elvytyksen onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, että elvytys aloitetaan heti. Nopea elvytyksen aloittaminen jopa kaksin- tai kolminkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuuksia.

Jos painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi käynnistyvät 3-5 minuutissa jopa kolme neljästä alkutilanteessa elottomasta selviää. Myös ammattiavun nopea saaminen paikalle vaikuttaa autettavan lopulliseen selviytymiseen.

Maallikon antaman elvytyksen tavoitteena on ylläpitää sydämenpysähdyksen saaneen peruselintoimintoja kunnes defibrillaattori ja ammattiapu saadaan paikalle.

Elvytykseen tulleet muutokset

• Aikuisen painelu-puhalluselvytys: 30 painelua ja 2 puhallusta. Aikaisemmin 2 alkupuhallusta, 15 painelua ja 2 puhallusta.

• Lapsen painelu-puhalluselvytys: 5 alkupuhallusta, 30 painelua ja 2 puhallusta. Aikaisemmin 2 alkupuhallusta, 5 painelua ja 1 puhallus.

• Sykkeen etsiminen tai verenkierron merkkien löytäminen elottomalta näyttävältä henkilöiltä ovat menetelminä vaikeita ja epävarmoja sekä maallikoille että ammattihenkilöille, siksi niistä on luovuttu. Uusien ohjeiden mukaan paineluelvytys aloitetaan heti, jos henkilö ei ole herätettävissä eikä hengitä normaalisti.

• Paineluelvytyksen painelupaikka on rintalastan keskellä. Aikaisemmin käytössä olleen kahden sormen mittaustekniikka ei ole enää käytössä, sillä paineluelvytys pitää aloittaa heti eikä painelupaikan etsimiseen saa kulua aikaa.

• Jos aikuisen ja lapsen elvytystilanteessa on useampi auttaja, elvytys toteutetaan aina kuitenkin yksin elvyttäen 1-2 minuutin ajan, jonka jälkeen elvytysvuoro siirtyy toiselle henkilölle.

Lisätietoja elvytyksestä ja ensiapukursseista osoitteesta www.spr.fi.


Lähde: Suomen Punainen Risti

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy