Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Televisio tylsistyttää
Televisio tylsistyttää

Jos haluat pysyä mentaalisesti vireänä, sulje televisio ja keskity ristisanatehtäviin. Ja laita ruokapöytään lihan tilalle kalaa.

Australialaisten tutkijoiden mukaan muistia voidaan parantaa kummasti jo näillä kolmella pienellä muutoksella.

Väittämä saatiin tulokseksi 29 500 henkilölle tehdystä kyselystä. Kyselyssä tiedusteltiin tutkittavien henkilöiden harrastuksia, ruokailu- ja juomatottumuksia sekä kysyttiin heidän omaa mielipidettään heidän muistinsa tilasta.

Kyselystä kävi ilmi, että ne henkilöt, jotka tekivät ristisanatehtäviä, muistivat muita paremmin ostoslistoja ja nimiä. Nimien muistaminen tuotti vaikeuksia erityisesti alkoholin suurkuluttajille. Ostoslistat olivat helppoja myös kalaa kerran viikossa syöville.

Ahkerilla lukijoilla oli huomattavasti parempi muisti kaikissa asioissa kuin henkilöillä, jotka eivät lukeneet. Miesten ja naisten välillä ei huomattu muistieroja, erot tulivat käyttäytymistottumusten perusteella. Television katsominen varsinkin näytti olevan muistia huonontava tekijä niin miehillä kuin naisilla.

Tutkijoiden mukaan televisio ei ole kaiken pahan alku ja juuri, mutta siihen käytetty aika on passiivista ajanviettoa, kun taas lukeminen tai ristisanatehtävien tekeminen on aktiivista. Ja juuri aktiivinen toiminta on sitä, mikä pitää aivot vireänä mahdollisimman kauan.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy