LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ehdotus alkoholijuomien varoitusmerkinnöistä valmistunut
Ehdotus alkoholijuomien varoitusmerkinnöistä valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on luovuttanut peruspalveluministeri Paula Risikolle loppuraporttinsa alkoholijuomien varoitusmerkinnöistä.

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus alkoholijuomien pakkauksiin 1.1.2009 tulevan varoitustekstin sisällöstä, sijainnista ja koosta. Merkintöjen tarkoituksena on varoittaa kuluttajia alkoholijuomien terveysvaaroista.

Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen, vaan raporttiin kirjattiin kompromissiehdotus, johon eräät ryhmän jäsenet esittivät eriävät mielipiteensä.

Kompromissiehdotuksen mukaan varoituksen tekstiksi tulisi ”VAROITUS: Alkoholi vaarantaa sikiön kehityksen ja terveytesi. VARNING: Alkohol riskerar fostrets utveckling och din hälsa.” Sanat ”VAROITUS” ja ”VARNING” tulee kirjoittaa vähintään 3 mm korkeilla versaalikirjasimilla. Muuten tekstin koon suhteen noudatetaan pakkausmerkintöjä koskevia yleisiä säännöksiä.

Varoituksen tulee sijaita pullossa tai pakkauksessa yleisiä pakkausmerkintöjä koskevien säännösten mukaisesti. Sitä ei kuitenkaan saa sijoittaa pakkauksen pohjaan tai sulkijaan.

Eriävissä mielipiteissä ehdotettiin toisaalta yksilöidympää ja havaittavampaa merkintää ja toisaalta lyhyempää ja pienempää merkintää. Työryhmä oli yksimielinen siitä, että alkoholijuomapakkausten varoitusmerkintöjä tukemaan tarvitaan myös monipuolista muuta valistusta.

Työryhmän loppuraportti toimitetaan lausuntokierrokselle, jonka jälkeen asian valmistelu jatkuu ministeriössä.

Lähde: STM    

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy