Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku
Info
 

Terveysinfo.fi on Scanria Oy:n ylläpitämä portaali, johon on kerätty kaikki terveyteen
ja hyvinvointiin liittyvät tärkeät linkit yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Terveysinfo.fi tarjoaa tietoa Suomen sairaaloista (kunnallisista ja yksityisistä),
hoitolaitoksista, kuntoutuskeskuksista, terveyskylpylöistä sekä myös täydentäviä-,
vaihtoehtois- ja luontaishoitoja tarjoavista yrityksistä. Sivustolta löytyy tuhansia
yrityksiä ja henkilöitä, jotka tarjoavat terveyteen liittyviä tuotteita, hoitoja ja muita palveluja.

TEKIJÄNOIKEUDET

TERVEYSINFO.FI -kokonaisuus ja sen eri osat (ohjelmistot, tiedostot, grafiikka ja
sisältö) on suojattu tekijänoikeuslailla. Oy Scanria Ab omistaa kaikki tuotteen
tekijänoikeudet.

TERVEYSINFO.FI -portaalin edellämainittujen sisältöjen osittainenkin lainaaminen,
kopiointi, julkaiseminen, edelleen levittäminen tai muu vastaava käyttö on ehdottomasti
kielletty. 

TERVEYSINFO.FI tietokannan tiedot on tarkoitettu ainoastaan loppukäyttäjien
tiedonsaantia varten. Tietojen osittainenkin järjestelmällinen kerääminen ja
käyttäminen on kielletty.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy