Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Sijaishuollossa olevien poikien tarpeet jäävät usein huomaamatta
Sijaishuollossa olevien poikien tarpeet jäävät usein huomaamatta

Kodin ulkopuolelle sijoitetaan enemmän poikia kuin tyttöjä. Poikien tarpeita ei aina osata ottaa huomioon naisvaltaisessa lastensuojelussa.

Päinvastoin kuin tyttöjen, poikien oireilu suuntautuu usein ulospäin.
 

Pojan paha olo näkyy esimerkiksi heikkona koulumenestyksenä, oppimisvaikeuksina, rikoksina, väkivallalla uhkailuna ja aggressiivisuutena. Oireilu saattaa vahvasti vaikuttaa siihen, minkälainen sijaishuoltopaikka pojalle valitaan.

Tyttöjen sisäänpäin kääntynyt oireilu tunnistetaan helposti esimerkiksi masennukseksi ja hänelle haetaan sijoituspaikka, mistä saa vahvaa psykiatrista tukea. Pojalle saatetaan helposti hakea sen sijaan sijaishuoltopaikkaa, missä on tiukat rajat ja säännöt, vaikka taustalla olisi myös masennus.

Poikien psyykkisen tuen tarve voi jäädä huomioitta ja heitä sijoitetaan erityisesti yläkouluiässä harvemmin perhehoitoon.

Poikien oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi jää usein saavuttamatta. Meidän sosiaalityöntekijöiden pitäisi olla tietoisia näistä stereotypioista ja pystyä tunnistamaan ne. Ja meidän pitäisi paremmin ymmärtää myös poikien ja miesten maailmaa.

Tasapainoisen miehen mallia tarvitaan

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen poikien miehen malli on myös usein vajaa tai vinoutunut. Sijaisisillä ja laitosten miespuolisilla työntekijöillä on tärkeä rooli poikien kasvatuksessa.

On tärkeää, että nämä miehet ymmärtävät poikien maailmaa, jossa väkisinkin kohdataan stereotypioita. Vahva mies ymmärtää myös herkkyyden.

Myös harrastuksien kautta pojat voivat saada tasapainoisen ja vahvan miehen malliin.

Pojat selviytyvät myös sijaishuollon jälkeen tyttöjä huonommin. Sijaishuollossa elävillä pojilla on paljon käsittelemätöntä surua kannettavanaan. Surun käsitteleminen korreloi vahvasti poikien itsetuhoisuuden kanssa.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan sijaishuollossa eläneiden poikien kuolleisuus 25-vuotiaina on kymmenkertainen muihin poikiin verrattuna. Näille pojille pitää antaa mahdollisuus käsitellä surunsa. Meillä tulisi sijaishuollossa olla vahvoja miehiä, jotka uskaltavat itkeä näiden poikien kanssa.

Tärkeä tekijä poikien pärjäämisessä on myös koulutuksen tukeminen.

Pitäisi hinnalla millä hyvänsä varmistaa näille pojille peruskoulutodistus ja jatkokoulutus. Se on yksi parhaista keinoista varmistaa näiden poikien selviytyminen myös sijaishuollon jälkeen.

Lähde: Lastensuojelun Keskusliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy