Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kirkasvalo helpottaa kaamosoireita
Kirkasvalo helpottaa kaamosoireita

Kirkasvalo helpottaa kaamosoireita, sillä juuri julkaistun käyttöselvityksen mukaan yli 70 prosenttia vastaajista koki vaikutuksen myönteiseksi ja vain muutama henkilö kielteiseksi.

Lisäksi viidennes kirkasvalon käyttöselvitykseen vastanneista kertoi, ettei valo muuttanut heidän vointiaan mitenkään.
 

Haittavaikutuksia ilmeni noin 40 prosentilla, mutta ne hävisivät useimmiten itsestään käytön jatkuessa. Niistä, jotka kokivat valolaitteen käytöstä haittavaikutuksia, reilu kolmannes lopetti käytön näiden vaikutusten takia.

Nämä tulokset ilmenevät viime talvena toteutetusta kirkasvalon käyttöselvityksestä, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki yhdessä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Siinä haluttiin selvittää, miten ihmiset käyttävät valitsemiaan valolaitteita, onko niitä vaikea käyttää ja aiheutuuko niistä käyttäjille haittoja.

Käyttöselvitykseen osallistuneilta ei kysytty ennakko-odotuksia valolaitteiden vaikutuksista. He käyttivät itse valitsemiaan valolaitteita, pitivät valon käytöstä päiväkirjaa ja antoivat käytön päätteeksi palautteen nimettömästi.

Käyttöselvitykseen osallistui 45 henkilöä. Se on tiettävästi ensimmäinen selvitys Suomessa, joka painottuu valolaitteiden kaamosaikaiseen käyttöön.

Valolaitteiden käytöstä saataisiin tilastollisesti päteviä tuloksia, jos selvitykseen osallistuva joukko olisi suurempi. Tulokset eivät myöskään mahdollista vertailua erilaisten valolaitteiden välillä.

Viidennes yli 30-vuotiaista suomalaisnaisista ja kuudennes miehistä kokee voinnissaan huomattavaa vuodenaikavaihtelua. Se ilmenee runsaina kaamosoireina, jotka vaikuttavat ruokahaluun, yöuneen, painoon, sosiaaliseen aktiivisuuteen, mielialaan ja toimintatarmoon.

Kaamosoireet eivät kuitenkaan tarkoita kaamosmasennusta, sillä kaamosmasentuneella on myös masennusoireita.

Lähde:THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy