Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomessa sydäninfarktipotilas kuolee useammin kuin Ruotsissa tai Norjassa
Suomessa sydäninfarktipotilas kuolee useammin kuin Ruotsissa tai Norjassa

Sairaalahoitoon hakeutuneiden sydäninfarktipotilaiden kuolleisuudessa on selviä eroja maiden välillä.

Suomessa potilaista kuolee vuoden kuluessa noin viisi prosenttiyksikköä enemmän Suomessa kuin Norjassa ja Ruotsissa, vaikka mahdolliset erot potilaiden iässä, sukupuolessa ja liitännäissairauksissa on otettu huomioon.
 

Aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa ei havaittu vastaavia eroja, ja Suomen hoitotulokset olivat yhtä hyvät kuin Ruotsissa.

Eurooppalaisen erikoissairaanhoidon suoriutumiskykyä arvioivan EuroHOPE –hankkeen (European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency) tuloksia esitellään 4. joulukuuta 2012 pidettävässä Chess-seminaarissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä. EuroHOPE’ssa on verrattu sydän- ja aivoinfarktin, lonkkamurtuman sekä pienipainoisten ja erittäin ennenaikaisten keskosten hoidon tuloksellisuutta Suomessa, Italiassa, Hollannissa, Norjassa, Ruotsissa, Skotlannissa ja Unkarissa. Seminaarissa esitellään myös pohjoismaisen sairaaloiden tuottavuusvertailun uusimmat tulokset.
 
Tulosten mukaan alueellinen vaihtelu potilaiden saamassa hoidossa sekä sen vaikuttavuudessa on huomattavan suurta. Löydös osoittaa, että hoitoa voidaan tehostaa kaikissa tutkituissa maissa. Pohjoismaisen sairaalavertailun tulos pitää edelleen: suomalaiset sairaalat ovat tehokkaampia kuin ruotsalaiset ja tanskalaiset sairaalat.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy