Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lukutaito määrittää koulumenestystä koulutaipaleen alusta loppuun
Lukutaito määrittää koulumenestystä koulutaipaleen alusta loppuun

Erityisesti poikien heikolla lukutaidolla on kauaskantoiset vaikutukset, selviää Helsingin yliopistossa tehdystä väitöksestä.

Väitös tutkii lukemisvaikeuksia ja lukutaidon kehittymistä suomalaisessa osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Luokan ja opettajan vaikutus niin sanottuun tekniseen lukutaitoon ja sen vaihteluun on suuri.
 

9-vuotisessa seurantatutkimuksessa selvitettiin lukemisvaikeuksien esiintymistä, pysyvyyttä ja yhteyttä koulumenestykseen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen saamista erään eteläsuomalaisen kunnan yhdessä ikäluokassa. Väitös tarkasteli myös lukutaidon kehittymistä sekä koulumenestyksen muutosta osa-aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden ryhmässä.

Tutkimustulokset kertovat lukutaidon olevan erittäin tärkeä mittari koulumenestyksen määrittäjänä. Tulosten mukaan erityisesti pojilla heikko lukutaito ennustaa kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia. Tutkimus myös vahvisti luokan ja opettajan vaikutusta tekniseen lukutaitoon ja sen vaihteluun.

Vielä yhdeksännellä luokallakin teknisellä lukutaidolla on oma positiivinen lisäarvonsa koulumenestyksen kannalta.

Suomalainen osa-aikaisen erityisopetuksen malli, joka on kansainvälisestikin nostettu yhdeksi koulujärjestelmämme positiiviseksi erityispiirteeksi ja matalan kynnyksen interventioksi, sai tukea tutkimustuloksista.

Alakoulun aikana saadulla osa-aikaisella erityisopetuksella pystytään tukemaan oppilaan lukutaidon kohentumista alakoulussa sekä parantamaan koulumenestystä yläkoulussa.

Kaikkiaan tutkimuksessa oli yhdeksän vuoden aikana mukana 461 oppilasta (poikia 49,9 % ja tyttöjä 50,1 %). Tarkastelut suoritettiin pääasiallisesti seuranta-aineistossa 3-9 luokka (N=287; poikia 53 % ja tyttöjä 47 %), jossa oli mukana koko ikäluokka. Esikoulussa lukemisvalmiuksia arvioitiin fonologisen tietoisuuden yksilöllisesti suoritetulla testillä.  Alakoulussa lukutaitoa kartoitettiin Ala-asteen Lukutestin avulla. Yläkoulussa lukutaidon arviointiin käytettiin Niilo Mäki Instituutin Lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille. Koulumenestyksen mittarina olivat kuudennen ja yhdeksännen luokan lukuvuositodistukset.

Lähde: Helsingin yliopisto

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy