Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Pitkä psykoterapia tuottaa pysyvämpiä hyötyjä kuin lyhytterapia
Pitkä psykoterapia tuottaa pysyvämpiä hyötyjä kuin lyhytterapia

Pitkäkestoisen psykoterapian vaikutukset ovat lopulta pysyvämpiä kuin lyhyen psykoterapian.

Kun kolmea erilaista psykoterapiaa saanutta ryhmää seurattiin viiden vuoden ajan, kävi ilmi, että pitkän psykoterapian ryhmä toipui psykiatrisista oireista ja sen työkyky palautui paremmin kuin lyhyen terapian ryhmien. Kahden erilaisen lyhyen terapian välillä ei sen sijaan havaittu vaikuttavuuseroja.

Tutkimus perustui Helsingin Psykoterapiatutkimuksen 326 mieliala- tai ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän avohoitopotilaan aineistoon. Potilaat ohjattiin satunnaistamalla vuosina 1995–2000 joko pitkään, noin kolmen vuoden pituiseen psykodynaamiseen psykoterapiaan, tai lyhyeen, noin puolen vuoden pituiseen psykodynaamiseen tai voimavarasuuntautuneeseen terapiaan. Tämän jälkeen heitä seurattiin viisi vuotta terapian alkamisesta. Eri terapianmuotojen tuloksellisuutta arvioitiin sen perusteella, kuinka masennus- ja ahdistuneisuusoireet hellittivät ja paraniko työkyky. Lisäksi seurattiin, tarvittiinko psykiatrisista oireista toipumiseen lisähoitoja.

Aiempi tieto pitkän psykoterapian mahdollisista eduista mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa on perustunut vaillinaiseen tutkimusnäyttöön. Tässä tutkimuksessa asiaa tutkittiin ensimmäistä kertaa satunnaistetussa kliinisessä kokeessa ja poikkeuksellisen pitkällä seuranta-ajalla. Kaikkiaan 50 prosenttia potilaista oli toipunut seuranta-ajan loppuun mennessä, ja toipuneiden osuus oli suurempi pitkän terapian ryhmässä.

Tulokset kertovat, että tarvitaan huolellista arviointia, kun potilaita ohjataan lyhyisiin terapioihin tai pitkäaikaiseen kuntoutuspsykoterapiaan.

Lähde: Knekt P, Lindfors O, Sares-Jäske L, Virtala E, Härkänen T. Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms and working ability during a 5-year follow-up/THL

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy