Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kotona Paras -hankkeella parannetaan ikääntyneiden turvallisuutta
Kotona Paras -hankkeella parannetaan ikääntyneiden turvallisuutta

Ikääntyneiden odotetaan elävän yhä pidempään kotona, ja tämä lisää turvallisuusriskejä.

Pelastuslaki velvoittaa hoitohenkilökuntaa raportoimaan kodeissa havaittavista turvallisuuspuutteista.
 

Suomen väestö ikääntyy, ja ikääntyneiden odotetaan asuvan kotona yhä pidempään. Kotona Paras - Hemma Bäst -hankkeen tarkoituksena on lisätä kotikäyntejä tekevien henkilöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja ikääntyneiden kodeissa sekä kehittää kotona asumista tukevia toimintamalleja. Tällaisia ovat esimerkiksi arkea helpottavien apuvälineiden kehittäminen, omaisten jaksamisen tukeminen ja ikääntyneiden sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen. Novia ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön yhteisen projektin taustalla on pelastuslain sisältämä velvoite, jonka mukaan esimerkiksi kodinhoitohenkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa kodeissa havaittavista turvallisuuspuutteista.

Usein ikääntyneiden toimintakyky on rajoittunut, minkä vuoksi turvallisuuteen liittyviin asioihin tulisi kiinnittää yhä tarkemmin huomiota. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kotipalvelu-, sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön valmiutta havaita, ilmoittaa ja puuttua ikääntyneiden kodeissa havaittuihin turvallisuusriskeihin. Riskitilanteita aiheuttavat muun muassa sähkölaitteet. Niiden huono kunto ja päälle unohtaminen lisäävät tulipalon mahdollisuutta. Esimerkiksi liesiin on saatavissa erilaisia turvavarusteita, kuten ajastimia, joilla voidaan lisätä paloturvallisuutta.

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy