Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Poikien ymmärtäminen koulussa vaatii hyvää opettajasuhdetta
Poikien ymmärtäminen koulussa vaatii hyvää opettajasuhdetta

Poikien ongelmat luokkahuoneessa ovat usein ratkaistavissa tarkastelemalla koulun aikuisten ja oppilaan välisiä suhteita.

Suhteiden laatu vaikuttaa keskeisesti siihen, miten pojat suhtautuvat aikuisten tarjoamaan apuun, oppilashuoltotyöhön ja oppilashuoltotyön ammattilaisiin. Tulokset käyvät ilmi Harry Lunabban väitöstutkimuksesta.
 

Poikien tyypillisiä ongelmia ovat esimerkiksi koulumotivaatio-ongelmat ja erilaiset käyttäytymisvaikeudet. Tutkimuksessa kuvataan kolmenlaisia suhteita, jotka estävät rakentavaa kohtaamista aikuisten ja poikien välillä.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu poikia, joita ei oteta vakavasti. Vaikka heidän ongelmansa ilmenevät esimerkiksi alisuoriutumisena, ongelmia vähätellään ja ne kuitataan pojat on poikia -asenteella.

Toinen ryhmä koostuu pojista, jotka eivät herätä tunteita. Nämä ”tavalliset pojat” jäävät dominoivien poikaryhmien varjoon eivätkä aiheuta samanlaista huolta kuin hiljaiset pojat.

Luokkahuoneiden ongelmaksi mielletään usein kolmas ryhmä, kielteisiä tunteita herättävät pojat. He saavat käyttäytymisongelmillaan huomiota, mutta interventiot keskittyvät usein luokan työrauhan säilyttämiseen poikien auttamisen sijaan.

Toisaalta pojilla on koulussa ongelmatilanteita, jotka eivät liity sukupuoleen.

Tytöistä voisi todennäköisesti löytää melko samanlaisia kategorioita, mutta tämän tutkimuksen kohteena ovat pojat. Ylipäätään kouluissa ei ole mitään erityistä poikakriisiä, vaan valtaosa pojistakin pärjää koulussa hyvin. Enemmän minua huolestuttaa polarisaatiokehitys, että häntäpään poikia on paljon.

Työkaluja nuorten kohtaamiseen

Hyvä suhde aikuisen ja oppilaan välillä antaa aikuiselle edellytyksiä tavoittaa nuori varhaisessa vaiheessa. Pojat kuvaavat tutkimuksessa, miten suhde aikuiseen vaikuttaa merkittävästi siihen, kenen puoleen käännytään. Turvalliselle, hyvälle aikuiselle voi uskoutua, "koska se myös tajuaa jotain". Vain luotettavan aikuisen ohjaus tavoittaa pojat aidosti.

Väitöskirjassa Lunabba esittelee mallin, joka soveltuu koulun aikuisten ja oppilaiden suhteiden arvioimiseen. Epävireistä suhdetta voivat parantaa esimerkiksi aikuisen tiedot oppilaan taustasta ja tavanomaisesta suoriutumisesta sekä tämän unelmista.

Lunabba havainnoi yläkouluikäisiä poikia ja luokkatilanteita kahdessa helsinkiläiskoulussa lukuvuonna 2008–2009. Kouluista toinen on suomen- ja toinen ruotsinkielinen.

Lähde: Helsingin yliopisto

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy