Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Yli 35-vuotiaita synnyttäjiä on yhä enemmän
Yli 35-vuotiaita synnyttäjiä on yhä enemmän

Vuonna 2012 noin joka viides synnyttäjä oli täyttänyt 35 vuotta.

Eniten 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, peräti 23 %. Vähiten heitä oli Kainuun sairaanhoitopiirissä (14 %). Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,4 vuotta.
 

Keisarileikkausten osuus synnytyksistä oli 16 prosenttia vuonna 2012. Vastaava luku ensisynnyttäjien kohdalla oli 21 prosenttia.

Keisarileikkaukset yleistyvät äidin iän mukaan. Kaikista yli 35-vuotiaiden raskauksista joka viides (22 %) synnytys päätyi keisarileikkaukseen. Yli 35-vuotiaista ensisynnyttäjistä joka kolmas (34 %) synnytti keisarileikkauksella. Synnyttäjän korkea ikä on yksi keskeinen tekijä, joka lisää raskausaikaan ja synnytykseen liittyviä riskejä.

Kaksi prosenttia synnyttäjistä oli alle 20-vuotiaita vuonna 2012. Alle 20-vuotiaiden osuus kaikista synnyttäjistä on vähentynyt 1980-luvun lopusta lähtien.

Suomessa syntyi 59 856 lasta vuonna 2012, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Syntyneiden lasten määrä on kuitenkin kasvanut viisi prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Lähde. THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy