Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi
Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa, että työyhteisön jokainen jäsen puuttuu häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi sitä nähdessään tai siitä kuullessaan.

Nollaan on vielä matkaa: Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen selvityksen mukaan työpaikkakiusaamisesta puhuminen koetaan työpaikoilla edelleen vaikeaksi. Kiusaamisen lopettamiseksi tarvitaan sekä tietoa että asennemuutosta.
 

Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen esiselvityksessä työsuojeluvaltuutetuista joka toinen, esimiehistä lähes joka kolmas ja ammattiliittojen toimihenkilöistä kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kiusaamisesta puhuminen on omalla työpaikalla vaikeaa.

Puhumisen vaikeus johtuu useasti haluttomuudesta myöntää, että omalla työpaikalla ilmenee kiusaamista. Aihe herättää voimakkaita tunteita ja vastustusta.

Esimiehistä kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kiusaamiskokemukset selvitetään omalla työpaikalla asianmukaisesti. Työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiliittojen toimihenkilöiden näkemys oli kielteisempi: työsuojeluvaltuutetuista noin joka kolmas ja ammattiliittojen toimihenkilöistä vain noin joka kymmenes oli tätä mieltä.

Vastaajat mainitsivat riittämättömän puuttumisen syiksi asioiden selvittämisen ahdistavuuden ja epämukavuuden. Tapausten selvittely koettiin myös vaikeaksi. Kiusaamista kokeva ei myöskään aina halua viedä asiaa eteenpäin.

Kiusaaminen saadaan kuriin vain aidolla hyväksymättömyyden kulttuurilla

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa kiusaava käyttäytyminen puheeksi ja puuttua siihen sitä havaitessaan. Puuttumattomuus viestittää, että kiusaaminen on hyväksyttävää ja sallittua.  

Organisaatiolla on oltava toimintamalli ohjeistuksineen, sillä se lisää tietoisuutta ja ohjaa eri osapuolia kiusaamiskokemusten selvittämisessä. Usein ei kuitenkaan toimita toimintamallien mukaisesti.  Pelkkä esimieskoulutuskaan ei riitä: vaikka puuttumisvastuu on työnantajalla, kiusaamiseen puuttuminen on koko työyhteisön asia.

Kiusaamisen vähentymiseen ja nollatoleranssiin voidaan päästä, kun
    - työpaikalla panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn,
    - kiusaamisen hyväksymättömyys on selkeä, koko organisaation yhteisesti jakama arvo,
    - esiin tulleet kiusaamiskokemukset selvitetään oikeudenmukaisesti ja
    - linjajohto ottaa vastuun ongelmasta.

Lähde: Työterveyslaitos

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy