Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kouluterveyskysely paljastaa: Nuorten väkivalta yleistä
Kouluterveyskysely paljastaa: Nuorten väkivalta yleistä

Kouluterveyskyselyn mukaan yläluokkalaisista ja ammattiin opiskelevista pojista joka neljäs ja tytöistä joka kymmenes on osallistunut tappeluun tai heitä on uhattu vahingoittaa fyysisesti. Pojista joka kuudennen ja tytöistä joka kymmenennen kimppuun on käyty fyysisesti. Koulukiusaaminen on lisääntynyt erityisesti peruskoululaisilla pojilla ja on yleistä myös ammattiin opiskelevilla.

Seksuaalisen väkivallan kokemukset näyttäytyvät lukiolaisilla ja ammattiin opiskelevilla tytöillä. Lukiolaisista tytöistä joka kahdeskymmenes ja ammattiin opiskelevista joka kymmenes on ollut vastentahtoisesti yhdynnässä.
 

Fyysistä uhkaa viimeisen vuoden aikana on kokenut keskimäärin joka viides yläluokkalainen ja ammattiin opiskeleva sekä joka kuudes lukiolainen. Pojat ovat kokeneet fyysistä uhkaa tyttöjä yleisemmin. Niiden peruskoululaisten poikien osuus, jotka ovat osallistuneet tappeluun tai hakanneet jonkun sekä niiden osuus, joita on uhattu vahingoittaa tai joiden kimppuun on käyty (lyöty, potkittu, käytetty jotakin asetta), on selvästi lisääntynyt. Peruskoululaisten tyttöjen ja lukiolaisten tyttöjen ja poikien fyysisen uhan osalta muutokset ovat olleet pieniä. Ikärakenteesta huolimatta ammattiin opiskelevien kokemusten yleisyys on lähempänä peruskoululaisia kuin lukiolaisia.

Koulukiusaaminen on yleistynyt peruskoulun yläluokkien oppilailla. Nyt seitsemän prosenttia tytöistä ja joka kymmenes poika ilmoitti tulleensa kiusatuksi vähintään kerran viikossa lukukauden aikana. Lukiolaisilla kiusaaminen pysyi ennallaan (1-2 %). Ammattiin opiskelevista koulukiusatuksi on tullut seitsemän prosenttia pojista ja tytöistä kolme. Kolme tapausta neljästä jää koulun henkilöstöltä havaitsematta.

Yläluokkalaisista neljällä viidestä, lukiolaisista lähes kahdella kolmesta ja ammattiin opiskelevista kolmasosalla ei ole yhdyntäkokemuksia. Pojista 91-94 prosenttia ja tytöistä 95-97 prosenttia kokee, että kieltäytyminen sellaisesta seksuaalikäyttäytymisestä, jota ei halua, on helppoa. Kuitenkin lukiolaisista tytöistä viisi prosenttia ja ammattiin opiskelevista tytöistä 12 prosenttia on ollut yhdynnässä vastentahtoisesti.

Tutkijoiden mukaan rohkeuskoulutusta tulee lisätä ja nuorten hyvinvointia käsitellä, kun perheessä on väkivaltaa, fyysistä kurittamista tai runsasta päihteiden käyttöä. Väkivallatonta kehitystä tulee tukea lisäämällä aggressionhallintakasvatusta neuvoloissa ja kouluissa sekä vanhempien kursseilla. Koulukiusaamiseen tulee puuttua kokonaisvaltaisesti oppitunneilla ja systemaattisilla ehkäisysuunnitelmilla. Koulukiusaamisen yhteys tulee selvittää, jos oppilaalla ei ole ystäviä, hän rikkoo koulun omaisuutta tai jää kiinni muista rikkeistä, hänelle sattuu koulutapaturma tai hänellä on runsaasti opiskeluvaikeuksia. Seksuaalisen väkivallan kokemisesta on keskusteltava koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja tarvittaessa ohjattava hoitoon sekä laadittava kouluissa kirjatut toimintaohjeet. Lisäksi lasten ja nuorten turvataitokoulutusta (seksuaalioikeuksia, yksilön koskemattomuutta ja itsesuojelua) tulee lisätä.

Kouluterveyskyselyyn osallistui 59 600 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista, 28 600 lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijaa ja 22 900 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä.

Lähde: Stakes
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy